Tõlkija hääl II

Aastaraamatu avasõnad on Mati Sirkeli sulest, kes arutleb itaaliakeelse kalambuuri “traduttore, tradittore” (“tõlkija on äraandja/reetur”) tähenduse üle.

Järgneb vestlusring ingliskeelse kirjanduse tõlkimisest eesti keelde, kus tõlkijad Krista Kaer, Triinu Pakk, Triin Tael ja Aet Varik koos küsitleja Jan Kausiga vaagivad ingliskeelse kirjanduse ülemaailmset haaret ja erinevaid lokaalseid-ajaloolisi avaldumisvorme.

Tõlkimisega seotud metafoore vaatleb oma artiklis Mariliin Vassenin, kes leiab, et eri ajalooetappidel kasutusel olnud metafooride – ja seeläbi normide – analüüs aitab muuta kindlamaks ka pinnase, millel tõlkija täna seisab.

Tsitaatide tõlkimisele keskendub Triinu Pakk, joonistades rohkete näidete varal välja mitmesugused võõra kõne tõlkimise võimalused.
Alari Allik vaatleb budistlike põhimõistete eestikeelseid tõlkevasteid virgumine, kirgastumine, valgustumine, ärkamine, taipamine, mõistmine ning leiab, et loominguline kasutus sobivas kontekstis annab eluõiguse kõigile.

Murrete tõlkimisel peatub Kersti Unt, leides, et üldkehtivat sõnastikku murdeliste tõlkevastete jaoks pole koostada võimalik, niisamuti nagu pole olemas üldkehtivat lahendust murdeliste tekstide tõlkimise jaoks – kõik, nagu ikka, sõltub kontekstist ja tõlkijast.

Intervjuude rubriigist leiab seekord Marin Mõttuse kõneluse teeneka hispaania keele tõlkija Ruth Liasega, Triinu Tamme usutluse “Europeia” sarja pikaaegse eestvedaja Lauri Leesiga ja Indrek Koffi vestluse Peeter Sauteriga.

Mis paneb neid tõlkima eesti kirjandust, selgitavad tõlkijad Maima Grīnberga ja Jean-Pierre Minaudier.

Kuus küsimust Eesti Kultuurkapitali tõlkenominentidele Veronika Einbergile, Ilona Martsonile, Küllike Tohverile, Leena Tomasbergile, Kersti Undile ja Hendrik Lindepuule on esitanud Heli Allik; tekstile sekundeerib Eesti Kultuurkapitali 2013. aasta tõlkežürii esimehe Jan Kausi mõtisklus parimate tõlgete valiku raskustest ja rõõmudest. Tõlkijate sektsiooni aastaraamatu “Tõlkija hääl II” on koostanud Triinu Tamm, toimetanud Katrin Hallas. Teose väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital ja Euroopa Komisjoni esindus Eestis